Tilbage til forsidenLande A-FFuglearter på frimærkerRegisterBestilling og links
Senest redigeret den 6. september 2005
Husdyr og andre ikke-europæiske fugle
30 - Husdyr31 - Papegøjer
32 - Pingviner33 - Andre fugle34 - Uddøde fugle


Ænder, gæs, kalkuner, duer, burfugle osv.


Papegøjer og parakitter.

Pingviner af enhver slags.

Fugle fra ikke-europæiske lande som kan identificeres.


Fugle der er uddøde.
Der er benyttet latinske navne på de ikke-europæiske fugle i grupperne 31-34.
Symbolsk afbildede fugle
Her bringes en oversigt over gruppe 81-99 som er symbolsk afbildede fugle, eller fugle som ikke selvstændigt kan identificeres. Grupperingen skal betragtes som et forslag til placering og opdeling, men der er sikkert mange andre lige så gode forslag.
81 - Brevduer82 - Fredsduer83 - Vejrhaner84 - Europa85 - Jagtvæsen
Frimærker hvor brevduer er en del af motivet. Se også 96 filateli.
Frimærker hvor fredsduer indgår helt eller delvist i motivet.
Frimærker hvor vejrhaner indgår helt eller delvist i motivet.Fortrinsvis Europa-frimærker fra årgangene 1958 og 1961.Frimærker med jagtsituationer, hvor uidentificerede fugle indgår i motivet.
86 - Fugle ved vand87 - Sport88 - Hilsen frimærker89 - Julefrimærker90 - Jubilæer og runde dage
Frimærker med skibe, fyrtårne, broer osv. hvor uidentificerede fugle indgår i motivet.Frimærker udgivet i anledning af idrætsarrangementer, hvor uidentificerede fugle indgår i motivet.Frimærker udgivet i specielle anledninger hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.Frimærker udgivet i anledning af julen hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.Markeringer af jubilæer og runde dage, hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.
91 - Kommunikation92 - Kunst og kultur93 - Miljø94 - Eventyr95 - Heraldik og allegori
Alle former for samfærdsel og udstillinger, hvor fugle indgår symbolsk i motivet.
Alt fra håndarbejder, musik, malerier, børnetegninger, skulpturer og andre kulturelle emner hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.Forurening, dyrebeskyttelse osv. hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.
Illustrationer til historier, sagaer, kvad osv. hvor uidentificerede fugle indgår i motivet.
Byvåben, rigsvåben og andre heraldisk afbildede fugle.
96 - Filateli97 - Stiliserede fugle98 - Fugle i rammer og logoer99 - Diverse.
Frimærker udgivet i anledning af frimærkeudstillinger, frimærkets dag osv. hvor uidentificerede fugle indgår symbolsk i motivet.Frimærker med uidentificerbare stiliserede fugle.Frimærker med uidentificerede fugle i frimærkets rammer og baggrunde samt i logoer og ornamenter.Frimærker med symbolsk afbildede fugle som jeg ikke har kunnet placere andre steder.
Tilbage til forsiden